Dịch vụ đóng gói sản phẩm amazon

HỆ THỐNG KHO HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM AMAZON

Khác với mô hình kho bãi truyền thống, Amazon đã gần như ứng dụng triệt để nền tảng công nghệ hiện đại vào từng khâu và được theo dõi sát sao của những người quản lý nơi đây. Hệ thống cơ sở dữ liệu của Amazon sẽ cung cấp thông tin về nơi nào có không gian hoặc kệ trống và cần lấp đầy nơi ấy để có thể tối đa hóa không gian lưu trữ hàng trong kho.

Dịch vụ vận chuyển hàng trên Amazon

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA CỦA AMAZON

Trong trường hợp các chi phí vận chuyển hàng hóa đến với kho Amazon quá đắt đỏ, các doanh nghiệp có thể tìm đến với các đối tác vận chuyển của Amazon FBA hay còn được gọi là Amazon Partnered Carrier Program (APCP). Hệ thống các đối tác vận chuyển của Amazon là giải pháp vận chuyển do Amazon tạo ra cho người bán FBA.