Cách theo dõi đơn hàng đi và đến trên Amazon

Cách theo dõi đơn hàng đi và đến trên Amazon

Theo dõi và nắm được trạng thái các đơn đặt hàng đi và đến là điều rất cần thiết cho các nhà bán hàng nói chung cũng như các nhà bán hàng trên Amazon nói riêng. Theo dõi đơn hàng hiệu quả giúp giúp duy trì, kiểm soát hàng tồn kho, hợp lý hóa hoạt động và nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết có giá trị và các bước để quản lý và theo dõi hiệu quả các đơn đặt hàng trên Amazon của bạn, giúp bạn tối ưu hóa hiệu suất của cửa hàng trực tuyến và dẫn đầu đối thủ.

Theo dõi đơn đặt hàng đến trên Amazon

Cách theo dõi đơn hàng đi và đến trên Amazon

Khi bạn nhận được đơn đặt hàng trên Amazon, bạn sẽ nhận được thông báo qua email. Email này sẽ chứa thông tin chi tiết về đơn đặt hàng, bao gồm tên, địa chỉ của khách hàng và sản phẩm họ đã mua. Bạn cũng có thể xem chi tiết đơn đặt hàng bằng cách đăng nhập vào Seller Central trên Amazon.

Để theo dõi các đơn đặt hàng đến của bạn trên Amazon, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản người bán trên Amazon của bạn.

Bước 2: Nhấp vào tab “Đơn hàng”.

Bước 3: Nhấp vào tùy chọn “Quản lý đơn hàng”.

Bước 4: Bạn sẽ thấy một danh sách các đơn đặt hàng. Click vào mã đơn hàng để xem chi tiết đơn hàng. Bạn có thể xem trạng thái của đơn đặt hàng, địa chỉ giao hàng và chi tiết thanh toán. Bạn cũng có thể cập nhật trạng thái đơn hàng thành “Đã giao hàng” hoặc “Đã hủy” nếu cần.

Theo dõi đơn hàng gửi đi trên Amazon

Cách theo dõi đơn hàng đi và đến trên Amazon

Khi bạn đã vận chuyển sản phẩm của mình, bạn cần theo dõi đơn gửi đi để đảm bảo rằng hàng hóa sẽ đến tay khách đúng hạn. Amazon cung cấp một số tùy chọn để theo dõi các đơn đặt hàng gửi đi.

  1. Chương trình Easy Ship của Amazon

Nếu bạn đang sử dụng chương trình Easy Ship của Amazon, bạn có thể theo dõi các đơn hàng gửi đi của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản người bán trên Amazon và nhấp vào tab “Đơn hàng”. Bạn sẽ thấy một danh sách các đơn đặt hàng của mình và trạng thái của từng đơn hàng sẽ được hiển thị. Bạn cũng có thể theo dõi đơn hàng bằng cách nhấp chọn vào mã đơn hàng và xem chi tiết lô hàng.

  1. Chương trình Amazon FBA

Nếu bạn đang sử dụng chương trình FBA, Amazon sẽ xử lý việc vận chuyển và theo dõi các đơn đặt hàng của bạn. Bạn có thể dễ dàng theo dõi các đơn hàng đã gửi đi bằng cách đăng nhập vào tài khoản người bán trên Amazon và nhấp vào tab “Đơn hàng”. Một danh sách các đơn đặt hàng và trạng thái của từng đơn hàng sẽ được hiển thị. Bạn cũng có thể theo dõi đơn hàng bằng cách bấm vào mã đơn hàng và xem chi tiết lô hàng.

  1. Dịch vụ vận chuyển bên thứ 3

Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ vận chuyển của bên thứ ba, chẳng hạn như UPS hoặc FedEx, bạn có thể theo dõi các đơn hàng gửi đi của mình bằng cách truy cập trang web của dịch vụ vận chuyển và nhập số theo dõi do Amazon cung cấp. Bạn cũng có thể theo dõi đơn hàng bằng cách đăng nhập vào tài khoản người bán trên Amazon và nhấp vào tab “Đơn hàng”. Tại đây sẽ có một danh sách các đơn đặt hàng và mã vận đơn cho từng đơn hàng sẽ được hiển thị, sau đó nhấp vào mã vận đơn để xem chi tiết lô hàng.

Theo dõi các đơn đặt hàng đến và đi của bạn trên Amazon là điều rất cần thiết để cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc và đảm bảo rằng các sản phẩm của bạn được giao đúng hạn. Bằng cách làm theo các bước được nêu trong bài viết này, bạn có thể dễ dàng theo dõi các đơn đặt hàng và cập nhật trạng thái các lô hàng của mình.

Nếu bạn vẫn còn câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan đến cách theo dõi các đơn đặt hàng đến và đi trên Amazon, hãy liên hệ với Visiov ngay. Công ty của chúng tôi có thể giúp bạn điều hướng quy trình và đảm bảo bạn sẽ có tất cả thông tin cần thiết để tối ưu hóa các tiện ích trên Amazon nhằm giúp quản lý việc kinh doanh trên nền tảng này tốt hơn.

Comments are closed.