Hướng dẫn cách hoàn tất xác thực thông tin Nhà bán hàng theo Đạo luật Người tiêu dùng (INFORM Consumers Act)

Việc bán hàng giả và đạo nhái ý tưởng từ lâu nay đã gây ra không ít khó khăn cho các nhà bán hàng cũng như người tiêu dùng trên Amazon nói chung và trên các nền tảng thương mại điện tử nói riêng. Chính vì thế, vào 12/2022, chính phủ liên bang Hoa Kỳ đã ban hành Đạo luật Người tiêu dùng INFORM (hay còn gọi là INFORM Consumers Act). Đây được xem là một quy trình xác minh mới theo Đạo luật về tính Toàn vẹn, Thông báo và Công bằng trong thị trường bán lẻ trực tuyến dành cho người tiêu dùng nhằm mục đích giúp bảo vệ các doanh nghiệp nhỏ khỏi những người bán hàng giả và hàng nhái đồng thời tăng thêm tính minh bạch cho thị trường. Đạo luật sẽ có hiệu lực vào ngày 27/06/2023.

Những yêu cầu của Đạo luật Người tiêu dùng (INFORM Consumers Act)

Những yêu cầu của Đạo luật Người tiêu dùng (INFORM Consumers Act)

Ai được bảo vệ bởi Đạo luật Người tiêu dùng INFORM?

Luật áp dụng cho các nhà bán hàng bên thứ 3 trên nền tảng thương mại điện tử đã bán hơn 200 sản phẩm tiêu dùng mới hoặc chưa qua sử dụng với mức doanh thu từ $5000 trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng liên tục.

Mục đích của Đạo luật Người tiêu dùng INFORM

Loại bỏ các nhóm bán lẻ có tổ chức khỏi thị trường bằng cách xác minh danh tính người bán uy tín. Đạo luật cũng nhằm mục đích buộc các thị trường phải chịu trách nhiệm về việc cho phép bán các mặt hàng đó.

Những thông tin cần được cung cấp để xác minh theo Đạo luật người tiêu dùng INFORM

Amazon cần nhà bán hàng phải thu thập và cung cấp các thông tin sau:

 • Tài khoản ngân hàng (Bank Account)
 • Danh tính Nhà bán hàng (IDs)
 • Thông tin liên hệ (Address, Phone number)
 • Mã số thuế (Tax IDs)

Amazon khuyến khích Nhà bán hàng hoàn thành quy trình xác thực trước ngày 27/06/2023 để tránh việc tài khoản bán hàng bị vô hiệu hóa.

Cách Amazon bảo mật thông tin của nhà bán hàng

Nếu bạn là nhà bán hàng trên Amazon, hẳn bạn sẽ biết nền tảng rất coi trọng quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân. Amazon sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ thông tin bí mật của doanh nghiệp nhằm tránh mọi truy cập trái phép và xử lý thông tin cá nhân theo Thông báo về quyền riêng tư, nhà bán hàng có thể tìm thấy ở Amazon.com Privacy Notice.

Những yêu cầu của Đạo luật Người tiêu dùng (INFORM Consumers Act)

Hướng dẫn cách xác thực thông tin cho từng hình thức

 1. Xác minh tài khoản Ngân hàng

Vào Seller Central > Cài đặt (Settings) > Thông tin tài khoản (Account Info) > Chọn Xác minh Tài khoản Ngân hàng (Bank Account Verification).

Những yêu cầu của Đạo luật Người tiêu dùng (INFORM Consumers Act)
 • TH1: Nhà bán hàng muốn xác thực Tài khoản Ngân hàng hiện tại

Bước 1: Vào Seller Central > Cài đặt (Settings) > Thông tin tài khoản (Account Info) > Phương thức nhận tiền (Deposit Methods) > Quản lý phương thức nhận tiền (Manage Deposit Methods).

Những yêu cầu của Đạo luật Người tiêu dùng (INFORM Consumers Act)

Bước 2: Tick chọn vào tài khoản ngân hàng mà Nhà bán hàng thường sử dụng, sau đó chọn Xác thực (Verify).

Bước 3: Điền tất cả thông tin được yêu cầu trên trang Xác thực Tài khoản Ngân hàng (Verify Bank Account) và chọn Gửi để xác minh (Submit for Verification).

Những yêu cầu của Đạo luật Người tiêu dùng (INFORM Consumers Act)

Bước 4: Sau khi đã hoàn tất các bước, Amazon sẽ tiến hành xác thực và gửi kết quả về trong vòng 48-72 giờ làm việc tiếp theo.

Bước 5: Nếu thông tin được xác thực thành công, trạng thái của tài khoản ngân hàng sẽ được thay đổi thành “Xác thực thành công” (Verification Success).

Tiếp theo, Nhà bán hàng cần liên kết tài khoản ngân hàng này với thị trường US bằng các bước sau: Quản lý phương thức nhận tiền (Manage Deposit Methods) > chọn Chỉ định (Assign) bên cạnh thị trường Amazon.com > Thiết lập phương thức nhận tiền (Set Deposit Method).

Những yêu cầu của Đạo luật Người tiêu dùng (INFORM Consumers Act)

Trong trường hợp thông tin không được xác thực thành công, Nhà bán hàng có thể tham khảo thêm mục “Các lưu ý cho quá trình Xác thực Tài khoản Ngân hàng” ở bên dưới và tiến hành thử xác thực lại các thông tin này một lần nữa.

 • TH2: Nhà bán hàng muốn xác thực một tài khoản Ngân hàng mới

Bước 1: Vào Seller Central > Cài đặt (Settings) > Thông tin tài khoản (Account Info) > Phương thức nhận tiền (Deposit Methods) > Thêm phương thức nhận tiền mới (Add new deposit method).

Những yêu cầu của Đạo luật Người tiêu dùng (INFORM Consumers Act)

Bước 2: Chọn Amazon.com > Cung cấp các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng mới và chọn Thiết lập phương thức nhận tiền (Set Deposit Method).

Bước 3: Truy cập Quản lý phương thức nhận tiền (Manage Deposit Methods) và lặp lại các bước tương tự như TH1.

Lưu ý cho quá trình Xác minh Tài khoản Ngân hàng:
 • Nhà bán hàng có thể sử dụng sao kê ngân hàng từ những Nhà cung cấp Dịch vụ Thanh toán bên thứ 3 như Payoneer hoặc PingPong.
 • Sao kê cần thể hiện rõ tên ngân hàng, logo, số tài khoản và tên chủ tài khoản.
 • Sao kê phải được tạo trong vòng 180 ngày trở lại.
 • Số tài khoản và tên chủ tài khoản trên sao kê phải trùng khớp với thông tin hiển thị trên trang Xác thực Tài khoản Ngân hàng.
 1. Xác minh danh tính nhà bán hàng

Bước 1: Vào Seller Central > Cài đặt (Settings) > Thông tin tài khoản (Account Info) > Chọn Xác minh Danh tính Nhà bán hàng (Start re-verification/Identity verification).

Những yêu cầu của Đạo luật Người tiêu dùng (INFORM Consumers Act)

Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu và chọn Gửi.

Những yêu cầu của Đạo luật Người tiêu dùng (INFORM Consumers Act)

Bước 3: Sau khi gửi các thông tin cần thiết, trạng thái của tài khoản sẽ hiển thị “Tài khoản của bạn đang được xác thực” (Your account is under verification).

Bước 4: Nếu thông tin được xác thực thành công, trạng thái của tài khoản sẽ chuyển sang “Xác minh thành công” (Verification Success).

Trong trường hợp thông tin không được xác thực thành công, bạn có thể tham khảo thêm email thông báo kết quả từ Amazon và thử lại từ Bước 1.

Lưu ý cho quá trình Xác minh Danh tính Nhà bán hàng:
 • Khi khai báo loại hình doanh nghiệp, Nhà bán hàng cá nhân (Individual) có thể chọn “Không, tôi là một cá nhân” (None, I am an individual) làm loại hình kinh doanh trên Amazon.
 • Nếu Nhà bán hàng hoặc doanh nghiệp gần đây có sự thay đổi về chủ sở hữu gian hàng trên Amazon, pháp nhân hay hình thức doanh nghiệp, Nhà bán hàng có thể lựa chọn xác minh danh tính mới thay vì danh tính cũ mà Nhà bán hàng đã sử dụng trong quá trình đăng kí tài khoản.
 1. Xác minh thông tin liên hệ (Số địa thoại hoặc địa chỉ)

Bước 1: Vào Seller Central > Cài đặt (Settings) > Thông tin tài khoản (Account Info) > Chọn Xác thực Địa chỉ/Số điện thoại (Business Address and/or Phone Number verification).

Những yêu cầu của Đạo luật Người tiêu dùng (INFORM Consumers Act)

Bước 2: Nhà bán hàng cần điền thông tin địa chỉ và/hoặc số điện thoại cần được xác thực.

 • Đối với quy trình xác thực địa chỉ, Amazon sẽ gửi cho bạn một bưu thiếp chứa mã OTP qua đường bưu điện tới địa chỉ đã được cung cấp; Nhà bán hàng sẽ nhập mã OTP này để xác minh địa chỉ của mình.
Những yêu cầu của Đạo luật Người tiêu dùng (INFORM Consumers Act)
 • Đối với quy trình xác thực số điện thoại, Amazon sẽ gửi cho bạn một tin nhắn SMS hoặc thực hiện cuộc gọi tới số điện thoại đã được cung cấp; tương tự, Nhà bán hàng sẽ cần nhập mã OTP này để xác minh số điện thoại của mình.
Những yêu cầu của Đạo luật Người tiêu dùng (INFORM Consumers Act)
 1. Xác minh Mã số thuế

Bước 1: Vào Seller Central > Cài đặt (Settings) > Thông tin tài khoản (Account Info) > Chọn Xác minh Mã số thuế (Tax Verification) để bắt đầu quy trình xác thực.

Những yêu cầu của Đạo luật Người tiêu dùng (INFORM Consumers Act)

Bước 2: Các thông tin về doanh nghiệp mà Nhà bán hàng đã từng cung cấp sẽ được hiển thị đầy đủ tại đây. Nhà bán hàng có thể cập nhật lại những thông tin này nếu cần.

Những yêu cầu của Đạo luật Người tiêu dùng (INFORM Consumers Act)

Bước 3: Điền mã số thuế cá nhân/doanh nghiệp (có thể là 10 hoặc 13 ký tự) và đính kèm các giấy tờ hỗ trợ có liên quan.

Những yêu cầu của Đạo luật Người tiêu dùng (INFORM Consumers Act)

Bước 4: Cung cấp chữ ký điện tử và chọn Gửi để xác thực.

Lưu ý cho quá trình Xác minh Mã số thuế:
 • Nhà bán hàng hiện đã có thể cung cấp mã số thuế với độ dài 10 hoặc 13 chữ số.
 • Các giấy tờ hỗ trợ cho quy trình xác minh mã số thuế phải đáp ứng được những điều kiện sau đây:
  • Tất cả thông tin trên giấy tờ phải rõ ràng, có thể đọc và nhìn rõ.
  • Thể hiện được mã số thuế của Nhà bán hàng.
  • Thể hiện tên đầy đủ của cá nhân/ doanh nghiệp của Nhà bán hàng.
  • Thể hiện được quốc gia cấp mã số thuế của Nhà bán hàng.
 • Ngoài ra, Nhà bán hàng cũng có thể truy cập vào cổng Tra cứu thông tin người nộp Thuế tại http://go.amazonsellerservices.com/e/229492/2023-06-08/7xqrdnb/4163314845?h=mwRxGsYDgdFqemKchJNcnMZu2R07rp1XK4cZ6SPziPs để tra cứu thông tin mã số thuế, sau đó chụp lại ảnh màn hình có thông tin thuế. Lưu ý ảnh màn hình cần thể hiện đầy đủ thông tin của người nộp thuế và đường dẫn của cổng tra cứu.

FAQs:

Làm cách nào để biết tài khoản cần gửi thông tin để xác minh?

Điều gì sẽ xảy ra nếu không cung cấp thông tin trong thời hạn mà Amazon yêu cầu?

Amazon bảo vệ thông tin của nhà bán hàng như thế nào?

Hy vọng những thông tin trong bài viết này sẽ cập nhật cho các nhà bán hàng những thông tin cần thiết về Đạo luật Người tiêu dùng INFORM cũng như cách xử lý khi Amazon yêu cầu xác thực thông tin đối với từng hình thức cụ thể.

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc về các vấn đề liên quan đến việc xác minh tài khoản hoặc bất cứ vấn đề liên quan đến hình thức kinh doanh trên Amazon, hãy liên hệ ngay với chúng tôi – Visiov. Với đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm, chúng tôi sẵn lòng giải đáp các thắc mắc và hỗ trợ các nhà bán hàng về quy trình vận hành tài khoản cũng như tối ưu kinh doanh trên nền tảng này một cách hiệu quả nhất.

Comments are closed.