Những thuật ngữ hay sử dụng trong kinh doanh trên Amazon

Những thuật ngữ hay sử dụng trong kinh doanh trên Amazon

Một trong những yếu tố tạo nên địa vị “No.1” của Amazon ngày hôm nay, chính là hệ thống bán hàng được liên kết vững vàng, một phần được xây nên từ những thuật ngữ. Một hệ thống ngôn từ được xem là khá đồ sộ, và đôi khi là một rào cản cho những nhà bán hàng mới khi tìm đến với Amazon.