Thủ tục gửi hàng vào kho Amazon

Quy Trình Gửi Hàng và Lưu Kho tại US

Phương thức vận chuyển của Amazon ra sao? Gửi hàng đi kho Amazon bằng cách nào? Đây là những câu hỏi mà các nhà bán hàng đang có ý muốn bắt đầu tìm hiểu kinh doanh trên hệ thống sàn thương mại Amazon.